Certyfikaty

Potwierdzenie naszych kompetencji stanowią przyznane nam certyfikaty. Przedstawiamy świadectwa ukończenia specjalistycznych kursów, warsztatów i szkoleń, potwierdzające posiadane przez nas umiejętności zawodowe.

 

certyfikat

Certyfikat 1

 

Certyfikat 2

 

Certyfikat 3

 

Certyfikat 4

 

Certyfikat 5